Ridomil Gold MZ Pepite 4x25 g

Neohodnoceno
119 Kč / ks 98,35 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Fungicidní přípravek k ochraně bramboru, cibule, okurky, rajčete a révy vinné proti houbovým chorobám.


Účinná látka: metalaxyl-M 40g/kg, mancozeb 640g/kg


Jak účinkuje?

Ridomil gold MZ Pepite je kombinovaný přípravek obsahující dvě účinné látky (metalaxyl–M a mancozeb) s fungicidním účinkem. Metalaxyl–M je systemická fungicidní látka, která je velmi rychle přijímána zelenými částmi rostlin (do 30 minut)a transportována do listů. Inhibuje růst a rozmnožování patogenních hub. Mancozeb je kontaktně a preventivně působící fungicidní látka, která inhibuje klíčení spór.

 


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • brambor  (plíseň bramborová)
  • cibule  (plíseň cibulová)
  • okurka (plíseň okurková)
  • rajče (plíseň bramborová - rajčatová)
  • réva vinná (plíseň révová)
  • celkový přehled v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

  • preventivně postřikem
  • max. 3x za rok
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
 
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: